Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky

škorec lesklý Sturnus vulgaris

Skupina biotopov

  • lesné, nelesné

Výskyt počas roka:

  • jar
  • leto
  • jeseň

Aktivita počas dňa:

  • svitanie
  • deň
  • súmrak

Ochrana:

  • Natura 2000
  • Lokálne zákony a vyhlášky

škorec lesklý (Sturnus vulgaris)

Tento všeobecne známy vták je rozšírený takmer v celej Európe okrem Pyrenejského poloostrova, kde ho nahrádza škorec jednofarebný. Obýva záhrady, mestá, dediny, parky, poľnohos­podárska krajina, lesy a skalné steny.

Hniezdo býva v dutine stromu, budovy alebo skaly. V záhradách obsadzujú rôzne búdky a často hniezdia aj v dutinách striech do­mov, ak sa im poskytne vhodný vstupný otvor. Samotné hniezdo zo slamy pôsobí neupravené a je vystlané lista­mi, srsťou a perím.

Jeho potravu tvoria hlavne dážďovky, hmyz, pavúky a slimáky. Dokážu loviť aj rojace sa mravce v povetrí, takmer tak úspešne ako lastovičky. Okrem toho sa živí aj semenami, ovocím, bobuľami a obilninami. Škorce si ako bežné vtáky záhrad vyslúžili neobľúbenosť, preto si v mnohých oblastiach zachovali nápadnú plachosť.

Pri hľadaní potravy škorce cupkajú sem a tam a stále rýpu zobákom v zemi. V čase rozmnožovania na seba upozorňujú spevom. Obsadené hniezdne dutiny sú nápadné tru­som hromadiacim sa pod vstupným otvorom. Po ukončení hniezdenia sa škorce zhromažďujú do kŕdľov, ktoré spoločne odpočívajú. Vtáky sa zoskupujú z veľkých vzdialeností. Známe sú nepravidelné invázne nálety škorcov do vinohradov a sadov za potravou, ako aj ich každodenné invázne nálety na nocľažiská (státisíce v lete v trstinách NPR Parížske močiare). Kŕdle pred príletom na nocovisko rôz­ne kľučkujú v povetrí a hlasno sa ozývajú, až kým náhle nezosadnú.

V lete majú dospelé vtáky černastý šat so zelenkastým a purpurovým leskom, letky majú hnedasté okraje. V neskorom lete a v zime nadobúdajú dospelé jedince perlovitý vzhľad - na spodnej strane sú husto bielo a na vrchnej krémovo škvrnité a žltý zobák sa prefarbuje na hnedý. Mladé vtáky do októbra sú sivastohnedé s belavým hrdlom, ale počas leta postupne nadobúdajú tmavšie operenie, od ne­skorej jesene škvrnité s tmavým operením dospelých.

Škorec nemá presne definovaný spev, ale vydáva zmes rapotavých, hvízdavých, cvakavých a trilkových zvukov a je dobrý imitátor, často napodobňuje hlasy iných druhov vtákov, vrátane volania kuriatok.

Na prehratie tohto obsahu potrebujete najnovší Flash Player