Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky O prepeličke Poďkajke

prepelica poľná Coturnix coturnix

Skupina biotopov

 • nelesné

Výskyt počas roka:

 • jar
 • leto
 • jeseň

Aktivita počas dňa:

 • svitanie
 • deň
 • súmrak

Ochrana:

 • Bernský dohovor
 • Natura 2000
 • Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • takmer ohrozený

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Žije na rozľahlých lúkach v teplých, nie veľmi su­chých polohách, okrem toho aj v poraste obilnín, odkiaľ sa sliepky často už pred zberom sťahujú s kuriatkami do zemiačnisk.

Pre skrytý spôsob života nie je o hniezdnej biológii prepelíc veľa známeho. Dôvodom jej úbytku je okrem intenzívneho poľného hospodárenia a problémov na zimoviskách aj nadmerný odstrel v krajinách pri Stredozemnom mori.

Prepelice, predovšet­kým mladé vtáky, sa viac ako ostatné hrabavce živia živo­číšnou potravou, napríklad hmyzom, pavúkmi, červami a mäkkýšmi.

Na európske hniezdiská sa vracia v marci. Prepelice a jarabice sa pohybujú po zemi, sú prevažne bylinožravé a ich nohy sú krátke, ale silné. Lietajú rých­lo a energicky, ale uprednostňujú únik behom. Oba druhy behajú veľmi rýchlo. Obe sú spoločenské a mimo hniezdnej sezóny vytvárajú malé kŕdliky. Málokedy ich síce uvidí­me, ale svoju prítomnosť často dávajú najavo hlasným prejavom, najmä prepelice.

Najmenší európsky kurolvarý vták (16-18 cm). Malá zavalitá prepelica má nenápadné žltohnedé sfarbenie, na vrchnej strane tela tmavoškvrnité a vyzerá, ako by nemala vôbec chvost. Samce majú stred hrdla čierny, samice svetlý.

Samec prezrádza svoju prítomnosť ostrým trojslabičným volaním "poď-te žať", počuteľné v každom dennom alebo nočnom čase.

Na prehratie tohto obsahu potrebujete najnovší Flash Player