Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Rozprávky Miroslava Sanigu


Rozprávky sú určené najmä mladším prieskumníkom. Vám, ktorí nielen spoznávate písmenká, ale  začínate sa učiť aj o prírode. Prečítajte si príbehy, v ktorých sa stretnete so živočíchmi programu Na túru s NATUROU - ako rozprávkovými postavičkami.
Dozviete sa v nich o čom po večeroch debatuje ježko s veveričkou, prečo sa slimáky potia, že sojka nevie vysloviť "R" a mnoho ďalších tajomstiev prírody.

Miroslav Saniga je prírodovedec, spisovateľ a kamarát všetkých detí.
Príroda sa stala jeho životnou láskou a radšej ako zvuky mesta, má zvuky prírody. Preto sa večer, keď sa stmieva, vyberá do lesa aby mohol nadránom pozorovať svoje milované hlucháne a muráriky. Za nespočetné dni a noci strávené v lone prírody bol svedkom množstva príbehov, ktoré sa každú chvíľu odohrávajú v jej zákutiach.
Započúvajte sa do rozprávania veľkého milovníka prírody, ktorý sa ani o polnoci v lese nebojí a hovorí:

"V prírode sa nemusím báť, veď okolo mňa sú len sovy, vlky, občas príde rys. A to sú moji kamaráti."

.

dudok chochlatý

Ako dudkovi Chocholúšikovi narástol chochlík

jasoň červenooký

Ako jasoňa Červenoočka uniesol vetrisko Fujavisko vysoko nad mraky

jeleň lesný

Ako jeleňovi Nepostojčekovi odpadli parohy

kukučka jarabá

Ako kukučiatko Úbožiatko nespoznalo svoju mamu

pinka lesná

Ako malú pinku odfúkol vietor

vidlochvost ovocný

Ako motýľ Vidlochvostík skrz-naskrz premokol

myšiak lesný

Ako myšiak Ostrozrak vystrašil myšku Hryzku

sýkorka bielolíca / veľká

Ako prababička Príroda vyšila sýkorke Bielolíčke peknú kápočku

orešnica perlavá

Ako prišla orešnica Alica k šatám so zlatými perličkami

belorítka domová

Ako sa belorítka s lastovičkou presťahovali z Čierneho kameňa k horárni

brhlík lesný

Ako sa brhlík Omazanček naučil chodiť po strome dolu

ďateľ čierny / tesár

Ako sa ďateľ Bubeník naučil bubnovať zobákom

lastovička domová

Ako sa lastovička Vidličiarka sťahovala do južných krajín

medveď hnedý

Ako sa medveď Spachtoš prebudil zo sladkého spánku

hýľ lesný

Ako sa sova Snežnica zatúlala do dolinky Olinky

stehlík pestrý

Ako sa stehlík Pestrík nevedel dočkať návratu slávika Speváčika

vlha hájová

Ako sa vlha Zimomriavka vrátila z teplých krajov

vodnár potočný

Ako sa vodnárik Podrepárik obával mráza Štipľavčeka

syseľ pasienkový

Ako si syseľ Bystrík robil zásoby

sokol myšiar

Ako sokol Ostropazúrik vytrhol belorítke Ritke chvostík

strakoš červenochrbtý

Ako strakoš Maskoš pomohol strýkovi Bukovi

vydra riečna

Ako šla vydra Podvodníčka na vandrovku

mlynárka dlhochvostá

Ako ujo Jano obdivoval hniezdo mlynárky Dlhochvostky

užovka obojková

Ako užovka Žofka skoro zamrzla

zajac poľný

Ako zajac Ušiak ušiel pred ostrými pazúrmi výra Hnedoša

krkavec čierny

Čo bolo príčinou, že krkavcovi Krákavcovi zvýšilo len smútočné rúcho

škovránok poľný

Kto pofŕkal škovránkovi Ránkovi bruško hnedými kvapkami?

chriašteľ poľný / chrapkáč

O chrapkáčovi Rapkáčovi

prepelica poľná

O prepeličke Poďkajke

rybárik riečny

O rybárikovi Veľkozobáčikovi

dážďovník tmavý

Prečo dážďovník Búrkovník spáva v povetrí

jež bledý / jež východný

Prečo ježkovi Pichliačovi narástli ostne

bocian biely

Prečo má bocian Dlháň dlhý krk

bocian čierny

Prečo má bocian Klepkáč červené nohy

drozd čierny

Prečo má drozd Hrivček na hrudi biely polmesiac

fuzáč alpský

Prečo má fuzáč Sláčik dlhé fúziky

plch lieskový/pĺšik

Prečo má plch Plcháč huňatý chvostík

salamandra škvrnitá

Prečo má salamandra Vlhkomilka po tele žlté fľaky

slávik krovinový

Prečo má slávik Speváčik všedný odev

veverica stromová

Prečo má veverička Hopkačka huňatý chvostík

oriešok hnedý

Prečo prababička Príroda odstrihla orieškovi Hnedáčikovi z chvosta

srnec lesný

Prečo prababička Príroda pofŕkala srnča bielymi fľakmi

muchárik bielokrký

Prečo sa muchárik Bielogolierik neškriepil so sýkorkou Uhliarkou

slimák záhradný

Prečo sa slimáčik Sliziačik veľmi potí

sýkorka belasá

Prečo sa sýkorke Belásočke nevládali vykľuť mláďatká

vrabec domový

Prečo sa vrabček Čimčik nenaučil chodiť

sojka škriekavá

Prečo sojka Škriekavka nevie vysloviť spoluhlásku „r“

sova lesná

Prečo sova Polnočníčka lieta lesom ticho ako tieň

trasochvost biely

Prečo trasochvost Bielko neustále potriasa chvostom

výr skalný

Prečo výr Ušiačik žmúri veľkými okáľmi

žltochvost domový

S čím si žltochvost Sadziarik začiernil svoje perie?

líška hrdzavá

Za čo potrestala prababička Príroda líšku Hrdzošku