Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Zoznámte sa

Rubrika: Skutok pre mokraď 27. 5. 2019 Autor: Mgr. Mariana Pšeneková Skupina: Hôrčatá
Zoznámte sa

V dedine Hôrka žijú Hôrčatá,
sú to veselí chlapci, dievčatá. Stretnú sa v škole každé ráno. A poobede? Veru áno, vyberú sa isto – ďaleko, či blízko? Na močarisko i travertínové slanisko.

Prečo travertínové slanisko?

So staršími členmi prieskumnej skupiny sme hľadali odpoveď na túto otázku.

V našej dedine sa vyskytuje množstvo minerálnych prameňov. Mnohé sa už stratili, ale voda ostala pod povrchom.

Na niekoľkých miestach sú vždy mokré lúky podmočené vodou s veľkým množstvom rozpustených minerálnych solí. Soli sa vyzrážali a vidno ich na povrchu ako horninu travertín - pramenit. Na lúke "Pod pekárňou" sme pozorovali tenkú vrstvu z drobných zrniek a hrudiek.

Soľ je slaná, to vie každé malé dieťa. Práve preto tu rastú slanomilné rastliny. A slaná voda pre mnohých znamená more.

Od Ing. Kataríny Žlkovanovej, botaničky zo Správy TANAP-u, sme sa dozvedeli, že tieto miesta sú jedny z najvzácnejších na území Slovenska a zároveň aj Európy. Okrem nášho územia sa vo vnútrozemí inde nevyskytujú. Rastú totiž najmä na morských pobrežiach.

Pri poslednom prieskume sme našli baričku prímorskú a prvé lístočky drobnej sivuľky prímorskej. Objaví sa aj skoroceľ prímorský.

Zaujímavosťou je, že za slaniskom na druhej strane malého potôčika je strmý kopec. Teraz tam kvitnú prvosienky, žltohlavy, v lete aj ľalia zlatohlavá.

Dolina Gánovského potoka je územie európskeho významu. Skladá sa z piatich oddelených lokalít. Jednou z nich sú slaniská v našej dedine - Hôrke.