Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Skutok pre mokraď

Rubrika: Skutok pre mokraď 6. 6. 2019 Autor: Anna Cehelská Skupina: Mladí ochranári
Skutok pre mokraď

Zachráňme vajíčka, zachránime žubrienky. Zachráňme žubrienky, zachránime žaby!!!"

Turisticko- ochranársky krúžok (18 detí, 1- 4 ročník) pri ZŠ Jasenica, okres Považská Bystrica sa zameriava okrem inej činnosti hlavne na poznávanie a ochranu herpetofauny vo svojom okolí. S radosťou sa zapojil do akcie Skutok pre mokraď.

V okolí obce Jasenica sa nenachádzajú prirodzené prírodné mokrade, močiare a jazerá. Vo svojej praxi využívame umelo vytvorené vodné plochy.

Pre svoje aktivity si deti vytypovali lokality a lesy v okolí Jasenice, pre monitoring výskytu obojživelníkov. Deti skúmajú stojaté vody, kaluže, studničky, pramene, vodné plochy. Čistia ich, zachraňujú znášky pred vysušením. Majú za sebou rôzne brigády, bojujú s odpadkami v riečke Papradnianka, šíria osvetu. V období od 1. marca do 25. mája pracovali v týchto lokalitách.

Lokalita 1.

Pobrežie a povodie rieky Papradnianka v obci Stupné. Územie od Kalvárie (CHÚ Žeravica) po začiatok obce Brvnište. V tomto mieste je pri migrácii ropúch zistený najväčší úhyn ropuchy bradavičnatej. V roku 2019 však pre veľmi nízky stav vody v rieke, sucho v okolí, nenaplnené hlboké jamy, nebolo možné migráciu zaznamenať. Taktiež sa na chodníku nevyskytli uhynuté jedince vo veľkých množstvách.

Aktivita: Deti vyrobili tabule s označením: "Pozor migrácia ropuchy" a osadili ich podľa potreby pred miestami pohybu. Umiestnili tiež tabuľku- "Neznečisťujte okolie odpadkami" s emblémom ropuchy. Boli rozdelení na hliadky, ktoré sledovali lokalitu. Zaznamenali úhyn jednej ropuchy bradavičnatej. Tabuľky zostali bez poškodenia. Chodník (kde prebieha migrácia) je ohrozovaný cyklistami, motorkármi a prechodom poľnohospodárskych strojov na polia. Deti územie spropagovali a upozornili na ochranu chráneného živočícha.

Lokalita 2.

Umelo vytvorené jazierko v obci Jasenica (časť Ve vŕbí). Každoročne je jazierko preplnené znáškami skokana hnedého a ropuchy bradavičnatej. Centrálne sem prichádzajú skokany a ropuchy z celého okolia. Pre majiteľa je premnoženie v jazierku nežiaduce, pretože v ňom chová drobné okrasné rybky. Preniesli sme časť znášky do lokality 3 a taktiež jedného dospelého skokana hnedého. V tomto období sa v jazierku už nachádzajú žubrienky. Každoročne sa ropuchy a skokany vyliahnu a rozptýlia po okolí. Je to ideálne a najlepšie liahnisko v okolí. Slúži ako študijná poznávacia plocha, praktická ukážka pri výučbe prvouky a prírodovedy.

Lokalita 3.

Nachádza sa v smere od Jasenice na Udiču, pred minifarmou na pravej strane pod lesom, v chotári Salaše. Toto je naša "mokraď", ktorú sledujeme dlhé roky. Je to umelo vybagrované jazierko v tvare slzy, preto ho žiaci pomenovali "Slza". Malo slúžiť na chov rýb, ale zámer zlyhal. Je naplnené prameňom z lesa, ktorý tečie striedavo povrchom a pod zemou. Napĺňa studničku (umelo vykopanú), v ktorej je stojatá voda, stráca sa a niekoľko metrov ďalej napĺňa jazierko Slza. Je hlboké priemerne cca 3 metre, pobrežie je strmé, ílovité, s minimálnou vegetáciou. Z rastlín sa tu vyskytuje pálka širokolistá, rôzne pobrežné kríky, slabý trávny porast. Svoje teritórium tu má kačica divá, ktorá tam aj hniezdi. Aj keď je táto lokalita umelo vytvorená, stala sa jediným liahnišťom skokana hnedého a ropuchy bradavičnatej v okolí.

Záznamy:

12.3. 2019 - vyčistenie studničky od odpadkov pochádzajúcich z nefunkčnej, rozbitej chaty. Plastové vedrá, hadice, fľaše, rozbité sklo, fólie každoročne znečistia celý tok, vrátane studničky. Počas brigády deti vylovili zo studničky sedem lariev salamandry škvrnitej, ktoré vrátili do čistej, upravenej vodnej plochy. Celý prameň prekontrolovali a pri ústí do "Slzy" vyzbierali množstvo plastových fliaš.

V zúženom mieste- vstup do jazierka sme nezaznamenali žiadne znášky obojživelníkov. Upratali vstup do jazierka, potrebný pre obojživelníky, hlavne v období párenia a kladenia vajíčok. Deti upozornili na znečisťovanie prostredia Obecný úrad v Jasenici, ktorý v súčasnosti daný problém rieši.

19.3.2019 - Záznam znášky skokana a ropuchy bradavičnatej. Označenie lokality tabuľkou Neznečisťujte okolie odpadkami.

21.3.2019 - Prenos znášky z lokality 2. do jazierka Slza.

24.4.2019 - zaznamenávanie žubrienok, sadenie vŕb do okolia jazierka, úprava pobrežia, príprava na ozelenenie v ďalšom roku, vzhľadom na potrebu tienistých zarastených okrajov jazierka.

aevidované obojživelníky v okolí Jasenice:

Kunka žltobruchá

Skokan hnedý (Rana esculenta)

Ropucha bradavičnatá

Salamandra škvrnitá

Žiaľ, musíme smutne konštatovať, že mokrade z okolia dedín vymizli a stali sa minulosťou. Ako chrániť životné prostredie obojživelníkov zostáva naďalej problémom. Je nutné deti zoznamovať s aktuálnou situáciou a hľadať možné riešenia.

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený