Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

SOŠ Pruské

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, Trenčiansky kraj

Žiaci Strednej odbornej školy v Prusko: Bližňák Michal, Pagáč Mário, Sedlák Martin a Jakub Šiko aktívne pracovali na tvorbe vtáčích búdok a kŕmidiel. Zaujímajú sa o ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu rastlín a živočíchov v areáli školy i v mieste svojho bydliska. Žiaci disponujú vedomosťami, sú manuálne zruční i v iných aktivitách uskutočnených školou.

  • Ing. Katarína Svorčíková Ing. Katarína Svorčíková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny