Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas inváznych rastlín

Vysvetlivky

Glejovka americká Asclepias syriaca

Skupina biotopov

  • nelesné, vodné, antropogénne
Glejovka americká

Čeľaď:glejovkovité (Asclepiadaceae)

Pochádza zo Severnej Ameriky. Bola dovezená ako medonosná, ale aj okrasná rastlina. Dnes sa problematicky šíri najmä v južných oblastiach Slovenska popri poliach, viniciach, vodných tokoch, cestách, na rumoviskách. Jej semená sú vetrom šíriteľné na veľké vzdialenosti a dobre klíčia aj v suchších pôdach. Rozrastá sa aj plazivými podzemkami, ktorými prerastá popod pôdu na nové miesta.

Glejovka americká

Statná bylina vysoká až 2 metre. Byľ je sivasto chlpatá, olistená protistojnými listami, ktoré majú podlhovastý vajcovitý tvar. Sú zaoblené, celistvo okrajové, na vrchnej strane hladké, zo spodnej strany sivasto chlpaté. Kvety sú voňavé, ružové, vytvárajúce vrcholové pologuľovité okolíky. Plody majú tvar podlhovasto vajcovitých mechúrikov.

Glejovka americká