Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas inváznych rastlín

Vysvetlivky
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Našlo sa 17 rastlín

Atlas rastlín obsahuje 100 vybraných druhov rastlín, ktoré v programe Na túru s NATUROU mapujú prieskumné skupiny.
Zdroje informácií