Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

 • Slnečnica hľuznatá

  Slnečnica hľuznatá

  Helianthus tuberosus Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • poniklec veľkokvetý

  poniklec veľkokvetý

  Pulsatilla grandis Publikované: 10.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • kačica divá

  kačica divá

  Anas platyrhynchos Publikované: 10.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • jež bledý / jež východný

  jež bledý / jež východný

  Erinaceus roumanicus Publikované: 10.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • prvosienka vyššia

  prvosienka vyššia

  Primula elatior Publikované: 10.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • konvalinka voňavá

  konvalinka voňavá

  Convallaria majalis Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • blyskáč jarný

  blyskáč jarný

  Ficaria verna Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • trasochvost biely

  trasochvost biely

  Motacilla alba Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • hrdlička záhradná

  hrdlička záhradná

  Streptopelia decaocto Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • svrček poľný

  svrček poľný

  Gryllus campestris Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • vrabec domový

  vrabec domový

  Passer domesticus Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • holub skalný (domestikovaná forma)

  holub skalný (domestikovaná forma)

  Columba livia, f.domestica Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • jež bledý / jež východný

  jež bledý / jež východný

  Erinaceus roumanicus Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • kačica divá

  kačica divá

  Anas platyrhynchos Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • drozd čierny

  drozd čierny

  Turdus merula Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • veverica stromová

  veverica stromová

  Sciurus vulgaris Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • bocian biely

  bocian biely

  Ciconia ciconia Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • brhlík lesný

  brhlík lesný

  Sitta europaea Publikované: 9.6.2016 Autor: Miroslav Szepessy Skupina: Orly
 • jež bledý / jež východný

  jež bledý / jež východný

  Erinaceus roumanicus Publikované: 2.6.2016 Autor: Martin Asnaď Skupina: ekológovia
 • kačica divá

  kačica divá

  Anas platyrhynchos Publikované: 2.6.2016 Autor: Martin Asnaď Skupina: ekológovia
 • kačica divá

  kačica divá

  Anas platyrhynchos Publikované: 2.6.2016 Autor: Ing Eva Berecinová Skupina: ekológovia
 • zvonček konáristý

  zvonček konáristý

  Campanula patula Publikované: 2.6.2016 Autor: Ing Eva Berecinová Skupina: ekológovia
 • blyskáč jarný

  blyskáč jarný

  Ficaria verna Publikované: 2.6.2016 Autor: Klaudia Džubáková Skupina: Vodovážky
 • veverica stromová

  veverica stromová

  Sciurus vulgaris Publikované: 2.6.2016 Autor: Klaudia Džubáková Skupina: Vodovážky