Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

 • Slnečnica hľuznatá

  Slnečnica hľuznatá

  Helianthus tuberosus Publikované: 19.10.2016 Autor: Mgr. Silvia Malegová Skupina: NATURE BOYS
 • Agát biely

  Agát biely

  Robinia pseodoacacia Publikované: 19.10.2016 Autor: Mgr. Silvia Malegová Skupina: NATURE BOYS
 • Agát biely

  Agát biely

  Robinia pseodoacacia Publikované: 19.10.2016 Autor: Mgr. Silvia Malegová Skupina: NATURE BOYS
 • Agát biely

  Agát biely

  Robinia pseodoacacia Publikované: 19.10.2016 Autor: Mgr. Silvia Malegová Skupina: NATURE BOYS
 • jesienka obyčajná

  jesienka obyčajná

  Colchicum autumnale Publikované: 18.10.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: Ďatelinky
 • guľôčka bodkovaná

  guľôčka bodkovaná

  Globularia punctata Publikované: 18.10.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: Ďatelinky
 • Agát biely

  Agát biely

  Robinia pseodoacacia Publikované: 18.10.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: Ďatelinky
 • rebríček bertrámový

  rebríček bertrámový

  Achillea ptarmica Publikované: 18.10.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: Ďatelinky
 • Agát biely

  Agát biely

  Robinia pseodoacacia Publikované: 18.10.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: Ďatelinky
 • Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Solidago canadensis, Solidago gigantea Publikované: 12.10.2016 Autor: Mgr. Silvia Malegová Skupina: NATURE BOYS
 • Pavinič päťlistý

  Pavinič päťlistý

  Parthenocissus quinquefolia Publikované: 12.10.2016 Autor: Mgr. Silvia Malegová Skupina: NATURE BOYS
 • svrček poľný

  svrček poľný

  Gryllus campestris Publikované: 8.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Pajaseň žliazkatý

  Pajaseň žliazkatý

  Ailanthus altissima Publikované: 8.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Pavinič päťlistý

  Pavinič päťlistý

  Parthenocissus quinquefolia Publikované: 8.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Ježatec laločnatý

  Ježatec laločnatý

  Echinocystis lobata Publikované: 8.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • hadinec obyčajný

  hadinec obyčajný

  Echium vulgare Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • jesienka obyčajná

  jesienka obyčajná

  Colchicum autumnale Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • margaréta biela

  margaréta biela

  Leucanthemum vulgare Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Agát biely

  Agát biely

  Robinia pseodoacacia Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský

  Rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský

  Fallopia japonica, Fallopia x bohemica, Fallopia sachalinensis Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Javorovec jaseňolistý

  Javorovec jaseňolistý

  Negundo aceroides Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Solidago canadensis, Solidago gigantea Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Hviezdnik ročný

  Hviezdnik ročný

  Stenactis annua Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka
 • Netýkavka žliazkatá

  Netýkavka žliazkatá

  Impatiens glandulifera Publikované: 4.10.2016 Autor: Mgr. Jana Nichtová Skupina: Vážka