Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

 • Hviezdnik ročný

  Hviezdnik ročný

  Stenactis annua Publikované: 14.11.2016 Autor: Mgr. Marta Stasinkova Skupina: Zborovskí žiaci
 • Ježatec laločnatý

  Ježatec laločnatý

  Echinocystis lobata Publikované: 14.11.2016 Autor: Mgr. Marta Stasinkova Skupina: Zborovskí žiaci
 • Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Solidago canadensis, Solidago gigantea Publikované: 14.11.2016 Autor: Marek Fecko Skupina: Lesná Sparta
 • Ježatec laločnatý

  Ježatec laločnatý

  Echinocystis lobata Publikované: 14.11.2016 Autor: Mgr. Marta Stasinkova Skupina: Zborovskí žiaci
 • Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Solidago canadensis, Solidago gigantea Publikované: 8.11.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: biológovia
 • Lupina mnoholistá

  Lupina mnoholistá

  Lupinus polyphyllus Publikované: 8.11.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: biológovia
 • Hviezdnik ročný

  Hviezdnik ročný

  Stenactis annua Publikované: 8.11.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: biológovia
 • Agát biely

  Agát biely

  Robinia pseodoacacia Publikované: 8.11.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: biológovia
 • Pavinič päťlistý

  Pavinič päťlistý

  Parthenocissus quinquefolia Publikované: 8.11.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: biológovia
 • Pajaseň žliazkatý

  Pajaseň žliazkatý

  Ailanthus altissima Publikované: 8.11.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: biológovia
 • Sumach pálkový

  Sumach pálkový

  Rhus typhina Publikované: 8.11.2016 Autor: PhDr. Anna Poláčková Skupina: biológovia
 • Lupina mnoholistá

  Lupina mnoholistá

  Lupinus polyphyllus Publikované: 3.11.2016 Autor: Nikola Sňahničanová Skupina: Ďatelinky
 • Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Solidago canadensis, Solidago gigantea Publikované: 3.11.2016 Autor: Nikola Sňahničanová Skupina: Ďatelinky
 • iskerník ilýrsky

  iskerník ilýrsky

  Ranunculus illyricus Publikované: 3.11.2016 Autor: Nikola Sňahničanová Skupina: Ďatelinky
 • Slnečnica hľuznatá

  Slnečnica hľuznatá

  Helianthus tuberosus Publikované: 3.11.2016 Autor: Nikola Sňahničanová Skupina: Ďatelinky
 • Hviezdnik ročný

  Hviezdnik ročný

  Stenactis annua Publikované: 3.11.2016 Autor: Nikola Sňahničanová Skupina: Ďatelinky
 • Slnečnica hľuznatá

  Slnečnica hľuznatá

  Helianthus tuberosus Publikované: 3.11.2016 Autor: Nikola Sňahničanová Skupina: Ďatelinky
 • vres obyčajný

  vres obyčajný

  Calluna vulgaris Publikované: 3.11.2016 Autor: Nikola Sňahničanová Skupina: Ďatelinky
 • Sumach pálkový

  Sumach pálkový

  Rhus typhina Publikované: 26.10.2016 Autor: Mgr. Tatiana Žáčiková Skupina: Sweetinkine kvetinky
 • kačica divá

  kačica divá

  Anas platyrhynchos Publikované: 26.10.2016 Autor: Mgr. Tatiana Žáčiková Skupina: Sweetinkine kvetinky
 • kačica divá

  kačica divá

  Anas platyrhynchos Publikované: 26.10.2016 Autor: Mgr. Tatiana Žáčiková Skupina: Sweetinkine kvetinky
 • kačica divá

  kačica divá

  Anas platyrhynchos Publikované: 26.10.2016 Autor: Mgr. Tatiana Žáčiková Skupina: Sweetinkine kvetinky
 • kačica divá

  kačica divá

  Anas platyrhynchos Publikované: 26.10.2016 Autor: Mgr. Tatiana Žáčiková Skupina: Sweetinkine kvetinky
 • Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

  Solidago canadensis, Solidago gigantea Publikované: 24.10.2016 Autor: Mgr. Darina Bergmannová Skupina: Zelení detektívi