Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ježatec laločnatý in plant_invasion list

Ježatec laločnatý Echinocystis lobata

Autor:
Dorka Szarka
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
18. októbra 2017 15:20